چگونه توانستم دانش آموزان را به خواندن قرآن تشویق نمایم ؟ 2000 تومان

چگونه توانستم دانش آموزان را به خواندن قرآن تشویق نمایم ؟

عنوان اقدام پژوهي حاضر اين است که ، چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان پایه ششم را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟ و هدف اصلي آن نيز افزايش ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان [...]

مشاهده و خرید