تریگر های فازی در پایگاه داده فعال 3700 تومان

تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

فصل اول: كليات ۱-۱ مقدمه با ايجاد سيستم‌هاي مديريت پايگاه داده عمده مشكلات ساختار، پشتيباني و مديريت داده‌هاي حجيم در سيستم‌هاي فايلي برطرف شد اما توجهي به جنبه‌هاي رفتاري پايگاه داده نشد. به اين [...]

مشاهده و خرید