مقاله بررسی جریان نشتی درین القاء شده از گیت GIDL و کاهش نشت توان با کنترل GIDL در ترانزیستور MOSEET 6000 تومان

مقاله بررسی جریان نشتی درین القاء شده از گیت GIDL و کاهش نشت توان با کنترل GIDL در ترانزیستور MOSEET

مقدمه سمینار بررسی جریان نشتی درین القاء شده از گیت GIDL و کاهش نشت توان با کنترل GIDL در ترانزیستور MOSEET : با پیشرفت سریع در فناوری ساخت افزاره های نیمه هادی چگالی تراشه ها و سرعت آنها افزایش [...]

مشاهده و خرید