تحلیل و محتوای کتاب های ابتدایی 7000 تومان

تحلیل و محتوای کتاب های ابتدایی

تحلیل محتوای کتاب های درسی ابتدایی مخصوص بچه های دانشگاه فرهنگیان به روش ویلیام رومی   چکیده نظام آموزش و پرورش کشور برای روزآمد کردن کتاب های درسی نیازمند بازنگری کارشناسی شده در محتوای [...]

مشاهده و خرید