مقاله اقدام پژوهیچگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به فرهنگ مطالعه و كتابخواني علاقه مند كنم؟ 3600 تومان

مقاله اقدام پژوهیچگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به فرهنگ مطالعه و كتابخواني علاقه مند كنم؟

اينجانب محبوبه ده پهلواني مدیر آموزشگاه شهیدان جامه داری بخش خزل  در این تحقیق تلاش کرده ام تا با بررسی علل و عوامل ضعف دانش آموزان مدرسه ام  در زمينه مطالعه و كتابخواني به بهبود آن بپردازم. با [...]

مشاهده و خرید