پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی 6900 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی

موضوع پایان نامه : بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی ، جذب عناصر ، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع چکيده نعناع ( Mentha piperita L.) از گياهان دارويي [...]

مشاهده و خرید