سمینار کارشناسی ارشد بررسی خاک 4500 تومان

سمینار کارشناسی ارشد بررسی خاک

چكيده: ايران با داشتن پيشينة تاريخي و آثار تمدن بشري به لحاظ موقعيت جغرافيايي و زمين شناسي يكي از نادرترين كشورهاي جهان مي باشد. ذخائر ارزشمند و گوناگون مواد معدن از جمله مواهب الهي است كه به اين [...]

مشاهده و خرید