چگونه توانستم فرهنگ علاقه مند شدن به علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه سازم 2700 تومان

چگونه توانستم فرهنگ علاقه مند شدن به علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه سازم

  مقدمه شاید اگر مسئله ای مهم تر از خواندن وجود داشت اولین کلمه قرآن، با آن شروع می شد لذا نتیجه می گیریم که بالاتر از این کلمه وجود نداشته که خداوند پیامبر را دستور می دهد که آن را انجام دهد. و [...]

مشاهده و خرید