دانلود مقاله ورد روش های کشت قارچ 2100 تومان

دانلود مقاله ورد روش های کشت قارچ

مقاله روشهای کشت قارچ فهرست روشهای کشت قارچ صدفی    ۲ پرورش قارچ خوراکی دکمه ای    ۸ ۱ – انتخاب سویه    ۸ ۲ – نحوه نگهداری سویه ها    ۹ ۳ – بذر یا اسپان :    ۱۰ الف : تهیه بذر قارچ با کود اسب    [...]

مشاهده و خرید