پروژه چگونه توانستم دانش اموزان را در مسابقات قرانی و معارف اسلامی ترغیب نمایم 2500 تومان

پروژه چگونه توانستم دانش اموزان را در مسابقات قرانی و معارف اسلامی ترغیب نمایم

پروژه اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموزان را در مسابقات قرانی ومعارف اسلامی ترغیب نمایم شامل ۳۰ صفحه چکیده این پژوهش حاصل تلاشی است برای شرکت دانش آموزان دوره متوسطه در مسابقات قرآنی می باشد. [...]

مشاهده و خرید