اقدام پژوهی بالا بردن نشاط دانش اموزان در ساعات استراحت کلاس 1800 تومان

اقدام پژوهی بالا بردن نشاط دانش اموزان در ساعات استراحت کلاس

چکیده باتوجه به این که اینجانب به عنوان معاون آموزشی مشغول هستم ودغدغه اصلی من ساعت استراحت کلاسی است که بچه هادائمادرحال دعواولگدبازی می باشندتصمیم گرفتم که چه کار کنیم تابتوانیم ساعت استراحت [...]

مشاهده و خرید