کارورزی رشته بهداشت حرفه ای اثر کلینیکی بنزن بر سیستم عصبی در سالن رنگ 6500 تومان

کارورزی رشته بهداشت حرفه ای اثر کلینیکی بنزن بر سیستم عصبی در سالن رنگ

گزارش کار­آموزی : برای دریافت درجه کارشناسی علوم بهداشتی (SC.B ) در رشته : بهداشت حرفه­ ای موضوع : بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت­ حرفه­ای در شرکت ایران خودرو عنوان پروژه : بررسی اثرات کلینیکی [...]

مشاهده و خرید