اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش اموزان به فعالیت های تکمیلی رایگان

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش اموزان به فعالیت های تکمیلی

چکيده در سال تحصیلی ۹۲- ۹۱ كه در مدرسه عفت حاجی آباد شهرستان علی آباد  به كار داشتم با هدف افزایش علاقه مندی دانش آموزان به رسم هندسی کتاب ریاضی راهنمایی طرحی را با شش راه كار بردانش آموزان مدرسه [...]

مشاهده و خرید