چگونه توانستم مشکل نگارش دانش آموزانم را در کلاس سوم ابتدایی برطرف کنم 1900 تومان

چگونه توانستم مشکل نگارش دانش آموزانم را در کلاس سوم ابتدایی برطرف کنم

چکیده  : ارائه موضوع های پیشنهادی از سوی دانش آموزان در کلاس انشا ذوق نوشتن را در دانش آموزان تقویت می کند. آرایه های ادبی باعث زیبایی نوشته شده و کاربرد آن قوه ی تخیل دانش آموز را فعال می سازد. [...]

مشاهده و خرید