پایان نامه کارشناسی ارشد کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر ATMD 8500 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر ATMD

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت ورد قابل ویرایش کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر ATMD سیستم سنتی کنترل خطی بهینه درجه دو  LQR مقایسه شده است . تنظیم شونده فعال با سیستم های کنترل [...]

مشاهده و خرید