پایان نامه جنگ شناسی یا پولمولوژی 8500 تومان

پایان نامه جنگ شناسی یا پولمولوژی

فصل اول مقدمه و كليات جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ – يعني شناخت تأثير جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثير جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنين بايد آن را از علم جنگ به مفهومي كه در مراكز [...]

مشاهده و خرید