پروژه مبانی تعلیم وتربیت اسلامی از دیدگاه امام خمینی 3000 تومان

پروژه مبانی تعلیم وتربیت اسلامی از دیدگاه امام خمینی

پروژه مبانی تعلیم وتربیت اسلامی از دیدگاه امام خمینی   چكيده تربیت دینی یعنی شناخت آموزه‌های دین، تبدیل این شناخت‌ها به باورهای قلبی و به کاربستن این باورها در رفتارهای فردی و اجتماعی. در نتیجه، [...]

مشاهده و خرید