پایان نامه عوامل و انگیزه های بزهکاری 5500 تومان

پایان نامه عوامل و انگیزه های بزهکاری

بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن ، از جمله مشكلات اجتماعي است كه از ديرباز چشم تيزبين و ذهن روشن محققين و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهاي متخصصان علوم انساني در طي دو سه قرن گذشته [...]

مشاهده و خرید