اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزم را به درس و مدرسه علاقه مند سازم 10400 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزم را به درس و مدرسه علاقه مند سازم

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزم را به درس و مدرسه علاقه مند سازم مقدمه :دانش آموز  تنها برای آن به مدرسه نمی رود که مهارت بیاموزد و معرفت اندوزد بلکه مدرسه در جهت رشد آفرینندگی و راهنمایی او [...]

مشاهده و خرید