پایان نامه کارشناسی رشته صنایع دستی 8000 تومان

پایان نامه کارشناسی رشته صنایع دستی

موضوع پایان نامه : استاندارد های آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی «فهرست مطالب» عنوان    صفحه مقدمه    ۱ فصل اول: شناخت ملزومات كارگاه    ۲ ۱٫ شناخت چوب    ۳ ۲٫ شناخت ابزار    ۵ ۳٫ شناخت مواد    [...]

مشاهده و خرید