اقدام پژوهی یاد دادن درس تاریخ به دانش اموزی که یاد نمیگیرد 2500 تومان

اقدام پژوهی یاد دادن درس تاریخ به دانش اموزی که یاد نمیگیرد

چکیده باتوجه به مشکلات بسیار زیاد در مدارس روستا که ناشی از عدم امکانات و سازماندهی مناسب نیروها وبسیاری دلایل دیگر میباشد واز آنجا که فقر فرهنگی واقتصادی در روستا بسیار زیاد است بر آن شدم تا [...]

مشاهده و خرید