پروژه کارآفرینی تولید قارچ خوراکی 3500 تومان

پروژه کارآفرینی تولید قارچ خوراکی

– مقدمه و تاريخچه قارچهای صدفی Oyster mushroom وجود گرما و هوای مرطوب در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری محدودیتهای عمده ای در امر کشت و پرورش بسیاری از قارچهای خوراکی متداول، مانند قارچ دکمه [...]

مشاهده و خرید