پایان نامه تغییر کاربری اراضی کشاورزی 21500 تومان

پایان نامه تغییر کاربری اراضی کشاورزی

پایان نامه تغییر کاربری اراضی کشاورزی براورده شده که به وجود امدن ۲سانتی متر خاک انهم درشرایطی کاملا مساعد بین ۲۰۰تا۱۰۰۰سال وقت لازم است حدودا ۳۰تا۵۰سانتی متر از سطح خاک درکره زمین حاصل خیز می [...]

مشاهده و خرید