نحوه بهبود بخشیدن وضعیت انضباطی دانش اموزان 2900 تومان

نحوه بهبود بخشیدن وضعیت انضباطی دانش اموزان

چکیده اينجانب ………….. دارای مدرک ………………، معاون آموزشی مدرسه ………. شهرستان ……… ، داراي …………… سابقه خدمت در آموزش وپرورش هستم . شاكر خداوند مهرباني هستم كه لطفش را هيچ‌وقت از بنده‌اش دريغ نمي‌ورزد و [...]

مشاهده و خرید