مقاله تشخیص چهره انسان 5000 تومان

مقاله تشخیص چهره انسان

مقدمه سمینار تشخیص چهره انسان : با وجود بیش از ۱۵۰ شیوه برای تشخیص چهره تحقیقات در این زمینه از پویایی بسیا زیادی برخوردار است . شناسایی تصویر را می توان به عنوان یک مسئله تشخیص دو کلاسی در نظر [...]

مشاهده و خرید