دانلود pdf کتاب اندوه عیسی اثر ولفگانگ بورشرت از مجموعه ی هفده داستان 1000 تومان

دانلود pdf کتاب اندوه عیسی اثر ولفگانگ بورشرت از مجموعه ی هفده داستان

دانلود کتاب اندوه عیسی این اثر یکی از کتاب های شاهکارهای ادبیات و داستان‌های کوتاه می‌کنیم. نویسنده: ولفگانگ بورشرت مترجم: سیامک گلشیری کتاب اندوه عیسی شامل هفده استان کوتاه از بُرشِرت می‌باشد. [...]

مشاهده و خرید