مقاله انتقال گرما دما و روشهای ان 5700 تومان

مقاله انتقال گرما دما و روشهای ان

گرما نوعي انرژي است كه به انواع ديگر انرژي تبديل‌مي‌شود و ‌انرژي‌هاي‌ ديگر‌ نيز‌ مي توانند به آن تبديل شوند . مطالعه آثار اين انرژي بر روي ماده ثابت مي كند كه ماده ساختمان دانه‌اي دارد يعني از [...]

مشاهده و خرید