جغرافیای فلسطین و اهمیت فلسطین 3000 تومان

جغرافیای فلسطین و اهمیت فلسطین

جغرافیای فلسطین فلسطین ، قلب جهان عرب ، در قسمت غرب آسیا واقع شده است و نقش پل ارتباطی بین قاره آسیا و آفریقا را بازی می کند . این سرزمین از قسمت غرب به دریای مدیترانه از شمال به اردن و سوریه و [...]

مشاهده و خرید