اقدام پژوهی چگونه میتوان در دبیرستان انتخاب رشته تحصیلی مناسبی داشته باشیم 1200 تومان

اقدام پژوهی چگونه میتوان در دبیرستان انتخاب رشته تحصیلی مناسبی داشته باشیم

چگونه میتوان در دبیرستان انتخاب رشته تحصیلی مناسبی داشته باشیم ؟ شامل ۱۴ صفحه   چکیده :       هدف این پژوهش چگونگی کمک به دانش آموزان جهت انتخاب رشته به سمت و سیاق هنرستان است. و تعیین عوامل [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی کمک به دانش اموزان در انتخاب رشته تحصیلی 1900 تومان

اقدام پژوهی کمک به دانش اموزان در انتخاب رشته تحصیلی

چکیده : هدف این پژوهش چگونگی کمک به دانش آموزان جهت انتخاب رشته درست و تعیین عوامل موثر بر رضایت دانش‏آموزان‏ شاخه نظری دوره متوسطه در انتخاب رشته تحصیلی بوده است. جامعه پژوهشی شامل دانش‏آموزان‏ [...]

مشاهده و خرید