دانلود کتاب چنگیز جهانگشای مغول روایت تاریخ امیر اسماعیلی 1000 تومان

دانلود کتاب چنگیز جهانگشای مغول روایت تاریخ امیر اسماعیلی

دانلود کتاب چنگیز جهانگشای مغول یا روایت تاریخ اثر امیر اسماعیلی چنگیز، جهانگشای مغول کتابی است در باب شخصیت، عملکرد و فعالیت‌های چنگیزخان مغول. مولف برای نگارش این کتاب، از شیوه‌ای جدید استفاده [...]

مشاهده و خرید