اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس علوم تجربی علاقه مند کنم؟ 10500 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس علوم تجربی علاقه مند کنم؟

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس علوم تجربی امروز می بینم که بیشتر فعالیت های یادگیری از طریق همیاری ترغیب می شود زمینه ی دانشی و عاطفی و اجتماعی به هم پیوند می خورند و جنبه های [...]

مشاهده و خرید