اقدام پژوهی روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی 2300 تومان

اقدام پژوهی روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی

دنیای امروز دنیای تشکیل تیم های کاری است و اگر در هر موسسه یا سازمان افراد موفق به کار گروهی نشوند، شرکت و سازمان، یکی از کلید های مهم موفقیت را از دست داده است. دوران کنونی، دوران تخصص های [...]

مشاهده و خرید