روش های علاقه مند سازی دانش اموزان به درس ادبیات فارسی 3600 تومان

روش های علاقه مند سازی دانش اموزان به درس ادبیات فارسی

چکیده اینجانب ……..  با میزان تحصیلات ……. در رشته ی …….. و ……… سابقه ی خدمت، در سال تحصیلی ……… با سمت دبیر ادبیّات فارسی در هنرستان حاج قاسم عاشوری واقع در شهرستان علی آبادکتول مشغول به خدمت بودم. [...]

مشاهده و خرید