مقاله زنبور عسل و خواص درمانی ان 2700 تومان

مقاله زنبور عسل و خواص درمانی ان

زهر زنبور عسل , روشهاي جداسازي و مصارف دارويي آن مقدمه: استفاده از سموم طبيعي در درمان بعضي امراض از دير زمان ريشه در فرهنگ و تمدن بشري داشته و در اين ميان زهر زنبور عسل جايگاه ويژهاي دارد. شواهد [...]

مشاهده و خرید