اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را ترغیب کنم در مراسم صبحگاهی شرکت داشته باشند؟ 4500 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را ترغیب کنم در مراسم صبحگاهی شرکت داشته باشند؟

اقدام پژوهی ترغیب دانش آموزان برای شرکت در مراسم صبحگاهی مدرسه همواره برای دانش آموزان مختلف تجارب متفاوتی رارقم می زند. در بسیاری از موارد دانش آموزان از مدرسه خود به خوبی یاد می کنندو گاهی برخی [...]

مشاهده و خرید
پروژه چگونه توانستم دانش اموزان را در مسابقات قرانی و معارف اسلامی ترغیب نمایم 2500 تومان

پروژه چگونه توانستم دانش اموزان را در مسابقات قرانی و معارف اسلامی ترغیب نمایم

پروژه اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموزان را در مسابقات قرانی ومعارف اسلامی ترغیب نمایم شامل ۳۰ صفحه چکیده این پژوهش حاصل تلاشی است برای شرکت دانش آموزان دوره متوسطه در مسابقات قرآنی می باشد. [...]

مشاهده و خرید