چگونه اضطراب و نگرانی را در یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان کاهش دادم ؟ 2500 تومان

چگونه اضطراب و نگرانی را در یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان کاهش دادم ؟

اقدام پژوهی چگونه اضطراب و نگرانی را در یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان کاهش دادم شامل ۳۰ صفحه درس ریاضی بدون شک یکی از مهم ترین درس هایی است که دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی به دانستن و درک [...]

مشاهده و خرید