مقاله اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به جمله سازي و انشا نويسي علاقه مند سازم ؟ 5800 تومان

مقاله اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به جمله سازي و انشا نويسي علاقه مند سازم ؟

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به انشاء چكيده ای از اقدام پژوهی جمله سازی در واقع مقدمه ای است برای آماده سازی دانش آموزان در درس انشا.است. در ابتدای دوره دبستان که هدف اصلی آن آموزش [...]

مشاهده و خرید