اقدام پژوهی اعتماد به نفس 2500 تومان

اقدام پژوهی اعتماد به نفس

يكي از عمده‌ترين دلايل كم‌رويي كودكان ، ضعف در اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندي است. پديده كم‌رويي كه امروزه به عنوان يك معلوليت اجتماعي مطرح شده، با چگونگي نگرش فرد نسبت به خود و احساس [...]

مشاهده و خرید