اقدام پژوهی اضطراب و دلهره 2400 تومان

اقدام پژوهی اضطراب و دلهره

نشانه وجود اضطراب در رفتار دانش آموزان بخصوص در موقعیت هایی چون امتحان ، پاسخ دادن به سوالات در کلاس ،بازی،محبت کردن در جمع ،ماندن در مدرسه می توان مشاهده و سنجش کرد.که با گذشت زمان و برخورد با [...]

مشاهده و خرید