اقدام پژوهی از بین بردن ترس و اضطراب دانش اموزان و شدت وابستگی به خانواده 3900 تومان

اقدام پژوهی از بین بردن ترس و اضطراب دانش اموزان و شدت وابستگی به خانواده

اقدام پژوهی  از بین بردن ترس و اضطراب دانش اموزان و شدت وابستگی به خانواده چکیده : ترس از مدرسه بیشتر در دانش آموزان مقطع دبستان که ترس از جدایی از والدین در آن ها وجود دارد، مشاهده می شود. ترس [...]

مشاهده و خرید