اقدام پژوهی اختلالات رفتاری 3200 تومان

اقدام پژوهی اختلالات رفتاری

دشواری کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی های سنی آنها روز به روز روبه افزایش است. بسیاری از معلمان و مدیران از برخورد با مسائل انضباطی و مشکلات اخلاقی دانش‌آموزان احساس ناتوانی می کنند و به طور [...]

مشاهده و خرید