اقدام پژوهی بهبود بخشی به نظم 2000 تومان

اقدام پژوهی بهبود بخشی به نظم

دشواری کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی های سنی آن ها روز به روز روبه افزایش است. بسیاری از معلمان و مدیران از برخورد با مسایل انضباطی دانش‌آموزان احساس ناتوانی می کنند و به طور معمول ممکن است [...]

مشاهده و خرید
تحقیق درمورد چگونه توانستم شرکت دانش اموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق بخشم 2800 تومان

تحقیق درمورد چگونه توانستم شرکت دانش اموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق بخشم

اقدام پژوهی و تحقیق درمورد چگونه توانستم شرکت دانش اموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق بخشم شامل ۳۰ صفحه است چکیده بر اساس اهمیت موضوع دانش آموز و ارتباط با قرآن و معارف [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه می توانیم عادت های صحیح بهداشتی را در دانش اموزان تقویت کنیم 1800 تومان

اقدام پژوهی چگونه می توانیم عادت های صحیح بهداشتی را در دانش اموزان تقویت کنیم

مقدمه:توصيف وضعيت موجود در طول سالهای تدریس در واحد بهداشت کلاس دوم وبحث مربوط به عادت های صحیح بهداشتی وقتی از دانش آموزان می پرسیدم چه تعداد از آنها بطور مرتب و حداقل یک بار در هفته مسواک می [...]

مشاهده و خرید