مقاله افزایش ظرفیت در سیستمهای MMO 6000 تومان

مقاله افزایش ظرفیت در سیستمهای MMO

مقدمه سمینار افزایش ظرفیت در سیستمهای MMO : ظرفیت سیستم های MIMO موضوع اصلی تحقیقات مخابرات بی سیم در دهه گذشته بوده است . هم فوسینی و هم تلاتر نشان داده اند که برای کانال های i.i.d ظرفیت سیستم [...]

مشاهده و خرید