مقاله افزاره های SOI 6000 تومان

مقاله افزاره های SOI

مقدمه سمینار افزاره های SOI : کاهش ابعاد افزاره ها در فناوری MOS منجر به بروز مشکلاتی در طراحی مدار های مجتمع می شود . استفاده از فناوری soi موجب می گردد مدارهای مجتمع عملکرد بهتری نسبت به فناوری [...]

مشاهده و خرید
مقاله افزاره هاي ميكروفلويديك 5000 تومان

مقاله افزاره هاي ميكروفلويديك

مقدمه سمینار افزاره هاي ميكروفلويديك: بررسي خواص افزاره اي ميكرو فلوئيديك و سيالات از مباحثي است كه در مكانيك سيالات به عنوان يك مبحث مهم نگريسته مي شود. اعمال نيرو هاي وارد شده بر سيالات و بر هم [...]

مشاهده و خرید