اقدام پژوهی چگونگی بالا بردن فرهنگ کتاب خوانی دربین دانش اموزان 3000 تومان

اقدام پژوهی چگونگی بالا بردن فرهنگ کتاب خوانی دربین دانش اموزان

چکیده یکی از ضرورت های نظام آموزشی، موفقیت در ادامه و گسترش مهارتهای لازم تحصیلی در دانش آموزان است. یک راه برای دستیابی به عملکرد بهتر در آموزشگاه، استفاده از روشها و فنون مطالعه ویادگیری است. [...]

مشاهده و خرید