مقاله كاربرد نظريه تركيب اطلاعات در تعيين روند تغييرات بازار بورس ( روش OWA ) 5000 تومان

مقاله كاربرد نظريه تركيب اطلاعات در تعيين روند تغييرات بازار بورس ( روش OWA )

مقدمه سمینار كاربرد نظريه تركيب اطلاعات در تعيين روند تغييرات بازار بورس ( روش OWA ) : اولين بورس اوراق بهادار در دنيا در شهر آمستردام و توسط اولين شركت چند مليتي به نام كمپاني هندشرقي هلند راه [...]

مشاهده و خرید