اقدام پژوهی کاهش استرس در درس ریاضی 1500 تومان

اقدام پژوهی کاهش استرس در درس ریاضی

چكيده: پژوهش نشان داده است كه عامل بسياري از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومي  مدرسه و كلاس درس است كه با اصلاح روش تدريس ، در ارزيابي و ارزشيابي قابل تضعيف مي باشد. و اما پژوهش حاضر در [...]

مشاهده و خرید