مقاله شیوه های کاربردی برای الگو پذیری دختران ازحضرت زهرا 3900 تومان

مقاله شیوه های کاربردی برای الگو پذیری دختران ازحضرت زهرا

چکیده بدون ترديد شخصيت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله عليها) در همه اعصار و قرون گذشته الگوي بسيار مناسبي براي مردم خصوصاً  نسل جوان بوده و هست از اين رو در اين پژوهش بر آنيم تا با بررسي سيره عبادي، [...]

مشاهده و خرید