اشتراك گذاري رمز 3200 تومان

اشتراك گذاري رمز

٢ مقدمه يكي از مسائلي كه در مكانهاي حساس مانند بانكها، پايگاههاي اطلاعاتي و غيره مطرح است مسئله نحوه نگهداري رمزها و كليد هاي دسترسي و همچنين دسترسي به اين مكانها و اطلاعات مي باشد. اگر اين [...]

مشاهده و خرید