آزمایش ماز ذهنی پیترسن تاثیر کوشش و خطا بر روی یادگیری فرد 12000 تومان

آزمایش ماز ذهنی پیترسن تاثیر کوشش و خطا بر روی یادگیری فرد

چكيده تحقيق «ماز پيترسن»: آزمايش ماز ذهني پيترسن مي باشد كه در اين آزمايش مي خواهيم بدانيم كه كوشش و خطا چه تأثيري روي يادگيري فرد دارد. در اين آزمايش ما به يك ماز نيازمنديم كه ماز ذهني پيترسن « [...]

مشاهده و خرید